Advanced Nitrox

Kurset er ment å gi kompetanse og erfaring innen dykking med alle nitroxblandinger og dekompresjon på gasser med høyere oksygenprosent.
Dette er kurset kan anses som første steg innenfor teknisk dykking, da man dykker med «tak over hodet» og ikke lengre kan gå direkte til overflaten ved feil.
Det stilles derfor strenge krav til kurselevene på dette kurset.

Dette kurset egner seg for de som ønsker å dykke med dekompresjon, samt de som ønsker å lære seg å bruke en bunnstage til dykking for å forenkle logistikk.

Kurset har stort fokus på gassbytter, gassplanlegging, gassers egenskaper, oppstigning, team-dykking og prosedyrer ved feil på utstyr under vann.

Målsetningen for kurset

 • Gi eleven kompetanse og erfaring innen dykking med alle nitroxblandinger.
 • Foreta dekompresjon på ren oksygen eller maks pO2 på 1.6 bar
 • Gi eleven kompetanse og erfaring med bruk av stage- eller dekompresjonsflasker
 • Gi eleven erfaring med rutiner ved tap av dekompresjonsgass
 • Gi eleven forståelse for farer ved dekompresjonsdykking
 • Gi eleven forståelse av hvordan man velger dekompresjonsgass

Kurset består av minimum 12 undervisningstimer, 8 sjødykk og teorieksamen.

Begrensinger under kurs

 • Maksimal dykkedybde under kurs er 30 meter.
 • Maks ÈN stage- eller dekompresjonsflaske

Krav til deltakere

 • 18 år ved kursstart.
 • Advanced open water, CMAS** dykkesertifikat eller tilsvarende.
 • Normal fysisk form. Skolen kan stille krav om legeundersøkelse.
 • Gjennomført minimum 80 sjødykk totalt, hvorav minst 40 dykk med nitrox.
Sertifiseringskrav
 • Bestått teoriprøve.
 • Møtt alle obligatoriske mestringskrav i praktisk dykking
 • God oppdriftskontroll (maks avvik 0,5 meter +/- )

Læremateriell

 • Grunnleggende dykking med Nitrox (kjøpes hos ndf.no)
 • Personlig dykkejournal og dykketabell
 • Dekompresjonsprogramvare (V-planner, GUE Decoplanner eller lignende)
 • Deco for Divers (anbefales)

Krav til elevens personlige utstyr

 • ABC-utstyr som består av dykkemaske og solide svømmeføtter (ikke split-fins).
 • Dobbeltsett (D12 – 2×12) som er trykkprøvd og oksygenklargjort i henhold til offentlige retningslinjer
 • Vinge og bakplate for oppdrift
 • Tørrdrakt.
 • Ventilsett til dobbeltsett: To førstetrinn bestående med minimum to andretrinn. Langslange (150cm til 210cm) til primær pusteventil, backup skal være festet i strikk under hals
 • Vekter med hurtiglås, i form av blybelte eller integrerte vektlommer.
 • Dybdemåler.
 • Tidtaker.
 • Manometer.
 • Kompass.
 • Kniv.
 • Lykt ved dykking i mørke tidsrom
 • Overflatebøye og spole
 • Reel (minst 100 meter)
 • Stageflaske av aluminium (minst 40cf/5.6liter) som er oksygenklargjort med MOD-merke og ventilsett bestående av 1 førstetrinn, 1 andretrinn med 100cm-slange og manometer med riktig riggekitt
 • ÈN Primærlykt og to backuplykter festet i harness til bakplate

Sjødykkingen består av

 • Håndtering av stageflasker og riktige gassbytter
 • Kranfeil og feilsøking
 • Oppstigninger med riktig utførte dekompresjonsstopp
 • Scenarioer som omhandler tap av bakgass og dekompresjonsgass
 • Bruk av bøye ved oppstigning og dekompresjon i fritt vann

Sertifikatbegrensninger etter kurs

 • Maksimal po2 på bunngass er er 1,4 bar.
 • Maksimal po2 på dekompresjon er 1,6 bar
 • Dybdebegrensning er gitt av dykkerens eksisterende sertifikat
 • Bruk av ÈN stage- eller dekompresjonsflaske