CMAS***

Dette kurset er den høyeste utdannelsen innen sportsdykking. Utdanningen fokuserer på dykkeledelse, avanserte dykkemetoder og kvalifiserer for dykking ned til 40 meter.
Kurset bygger videre på det du har lært på tidligere apparatdykkerkurs.
For å begynne på dette kurset kreves det lang erfaring som sportsdykker.
Du må være minimum 16 år og ha minimum 40 dykk etter bestått CMAS** sertifikat.

Du kan også begynne på dette kurset dersom du har et dykkersertifikat fra et annet utdanningssystem, for eksempel PADI Rescue Diver.

Teoridelen består av omtrent 30 timer med følgende innhold:

Dykkefysikk
Fysiologi og anatomi for dykkere
Dykkemedisin
Dykketabeller
Dykkeledelse
Utstyr
Jus
Sjømannskap og navigasjon
Hjerte- og lungeredning
Avanserte dykkemetoder
Navigasjon
Dypdykking
Dekompresjonsdykking
Strømdykking
Søk og hev
Mørkedykking
Vrakdykking
Multi-levelsdykking
Grottedykking

Den praktiske delen av kurset består av blant annet dykking med blant annet redningsdykk, planlegging av dykk ned til 40 meter med dekompresjonsstopp og undervannsnavigasjon.

Krav til elevens utstyr

• ABC-utstyr som består av dykkemaske og solide svømmeføtter (ikke split-fins).
• Flaske som er trykkprøvd i henhold til offentlige retningslinjer.
• System for oppdrifts- og flytekontroll, helst i form av vinge og
bakplate.
• Tørrdrakt.
• Pusteventil med minimum to andretrinn. Langslange (150cm til 210cm) til primær pusteventil, backup skal være festet i strikk under hals
• Vekter med hurtiglås, i form av blybelte eller integrerte vektlommer.
• Dybdemåler.
• Tidtaker.
• Manometer.
• Kompass.
• Kniv.
• ÈN Primærlykt og ÈN backuplykt
• Overflatebøye og spole

Kvalifikasjoner etter kurs
Planlegge og gjennomføre dykk til 40 meter
Utføre inntil 15 minutter  med planlagt dekompresjon
Dykkeleder
Hjelpeinstruktør på CMAS-kurs
Kan gå videre som instruktørkandidat