Dykkerkurs

CMAS* 

Grunnkurs i dykking. Her får du erfaring i planlegging og gjennomføring av dykk ned til 20 meter.

CMAS** 
Videregående dykking. Her du får erfaring i dykking ned til 30 meter, dykkemedisin, rednings av meddykker og avanserte dykketeknikker med fokus på bl.a oppdrift, trim og benspark
Forkrav: Må ha bestått grunnkurs hos en godkjent organisasjon – (Fks CMAS*, PADI Open Water, SSI Open Water eller lignende)

CMAS*** 
Avansert sportsdykker. Her får du Erfaring i planlegging og gjennomføring av dekompresjonsdykk ned mot 40 meter, hjelpeinstruktør-rollen, dykkemedisin og avanserte teknikker.
Forkrav: Må ha bestått videregående kurs med redning hos en godkjent organisasjon –  (Fks CMAS**, PADI Rescue Diver eller lignende )

CMAS Nitrox
Kurs i dykking med oksygenberiket luft som gir lengre dykketid, eller mer konservative/trygge dykk innenfor samme tabellgrenser
Forkrav: Må ha bestått grunnkurs hos en godkjent organisasjon – (Fks CMAS*, PADI Open Water, SSI Open Water eller lignende)

CMAS Drysuit 
Kurs i dykking med tørrdrakt
Forkrav: Må ha bestått grunnkurs hos en godkjent organisasjon – (Fks CMAS*, PADI Open Water, SSI Open Water eller lignende)